1. Önemli noktalar

1.1 Müşteri, bu sözleşmeyi imzalamakla, çalışmak için gerekli yaşta olduğunu, daha önce faaliyetlerine ara verilmediğini ve yasaklanmadığını teyit eder.

2. Cryptobaron web sitesi nasıl kullanılır?

2.1 Bu hizmet, kişisel kullanım için bir platform olarak oluşturulmuştur. Kayıt olurken, müşteriler kayıt prosedürü sırasında bu verilerin aktarılmasına izin verir. Ayrıca kullanıcı, başka birinin hesabına erişmeye çalışmayacağını ve yasa dışı faaliyetlerde bulunmayacağını garanti eder.

2.2 Hizmet, müşterinin ek doğrulamasını yapabilir ve bunun için gerekli bilgileri talep edebilir. Bunlar kimlik belgeleri, kayıt verileri ve iletişim için kişiler olabilir.

2.3 Belgeleri aktarmayı reddederseniz hizmet, işlemleri askıya alma ve kişisel hesabınıza erişimi engelleme hakkına sahiptir.

2.4 Yasa dışı veya hileli faaliyetlere ilişkin şüpheler varsa, kaynak, koşulları doğrulamak ve açıklığa kavuşturmak için gerekli süre boyunca işlemleri engelleme hakkına sahiptir.

2.5 Müşteri, bir kişiyi tanımlarken sağlanan tüm bilgilerden kendisinin sorumlu olduğunu onaylar. Ayrıca hesabın güvenliğini sağlamaya da özen gösterir.

2.6 Hesap sadece kişisel kullanım içindir ve üçüncü şahıslara devredilemez.

2.7 Müşteri, sözleşmeyi imzalayarak hesabı yasa dışı faaliyetler için kullanmayacağını onaylar. Kaynak yönetimi, müşterinin faaliyetinin hileli veya diğer yasa dışı eylemlerle ilgili olduğunu fark ederse, şirket çalışanları bekleyen tüm işlemleri iptal edecek, hesabı askıya alacak ve diğer tüm prosedürleri reddedecektir.

 

3. Şirket hangi hizmetleri sağlıyor?

3.1 Tüm hizmetler, müşterinin işlem için başvurusunu gönderdikten sonra gerçekleştirilir.

3.2 Hizmetin kullanımı sırasında müşteri, varlıklarının yasal olarak elde edildiğini ve yasa dışı eylemlere konu olmadığını otomatik olarak onaylar.

3.3 Takas gerçek zamanlı olarak gerçekleşir ve herhangi bir itibari para birimi bu sürece katılabilir.

3.4 İşlemin türüne bağlı olarak para alma süresi değişebilir. Prosedürü uygulamak için, kullanıcı transfer için fonları ve alıcının ayrıntılarını sağlamakla yükümlüdür . Öngörülemeyen durumlar engellemediği sürece süreç başarıyla tamamlanacaktır.

3.5 Hizmet, bunu sağlamak için fonlar 20 dakika içinde aktarılmazsa başvuruyu iptal etme hakkına sahiptir. Kripto para ile çalışmak için bu süre 90 dakikaya çıkarılır.

3.6 Hizmet, kullanıcıya para transfer etmekle yükümlüdür. İşlem, yalnızca hesaptan para çekme prosedüründen sonra tamamlanmış sayılır. Tüm işlemler şirketin geçmişinde kaydedilir.

3.7 Şirket, müşterilerinin hizmetlerini kesintisiz olarak almaları için gereken tüm çabayı göstermektedir. Ancak hizmet, yükseltmeler, onarımlar veya yazılıma eklemelerin uygulanması için işlevleri geçici olarak durdurma hakkını saklı tutar.

3.8 Uygulama, ilk fon olarak kripto para birimini kullanıyorsa, şirket, ağdaki işlemin ilk onayından sonra döviz kurunu sabitleme garantisi verir. Müşteri parayı gönderene kadar başvuru yeniden hesaplanabilir. Bu, yalnızca değişiklik yüzde 0,5"ten büyükse gerçekleşir.

3.9 Figürantın bir kripto para birimi olduğu bir takas talebini uygularken, döviz kuru her beş dakikada bir revize edilir. Kaynak nakit ise, yeniden hesaplama benzer bir şemaya göre yapılır.

3.10 Kullanıcı, başvuruyu iptal ettikten sonra para gönderdiyse, oran, döviz göstergelerine göre yeniden hesaplanacaktır. Rakamlar, transferin alındığı tarihte alınacaktır.

3.11 Koşullara aykırı olarak gerçekleştirilen kripto para biriminin kabulü ile ilgili tüm başvurular otomatik işlemeye tabidir. Transfer zamanında yapıldıysa, ancak tutar beyan edilenden az ya da çok geldiyse, döviz kuru fonların alındığı andaki döviz göstergelerine göre yeniden hesaplanacaktır.

3.12 Müşteri ödemeyi yaptıysa, ancak süreci başlamadan önce uygulama konusunda fikrini değiştirdiyse, o zaman bir ceza ücreti ile geri ödeme yapılabilir. Ağ içindeki işin bir yüzdesi de alıkonulur ve oran farkından dolayı bir fon kaybı meydana gelebilir. Bir uygulama etkinleştirildikten sonra iptal işlemi gerçekleştirilemez.

3.13 Müşterinin kartı portal veritabanında kara listeye alınmışsa, karta aktarım engellenir. Bu durumda, şirket transfer edilen fonları tahsis etme hakkını saklı tutar.

3.14 Başvuru için ödeme, yalnızca web sitemizdeki özel bir form kullanılarak yapılır.

3.15 Portal, nakit uygulamasına katılırken transfer veya takas prosedürünü gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar.

 

4. Garanti yükümlülükleri ve tarafların sorumluluğu

4.1 Müşteri, bir işlem için başvuru oluştururken alanları doldururken bir hata yaptıysa veya bu sözleşmenin kurallarının ihlali durumunda, nihai sonuçtan idare sorumlu değildir. Hesap yanlış belirtilirse portal müşteriye geri ödeme yapmaz. Sözleşme uyarınca, böyle bir prosedür tamamlanmış kabul edilecektir.

4.2 İşletmede kullanılan ekipmanlardaki teknik arızalardan Şirket sorumlu değildir.

4.3 Bir bankacılık kuruluşunun çalışmaları sonucunda elde edilen hatalı işlemlerden ve gecikmelerden idare sorumlu değildir.

4.4 Müşteri, değişim prosedürü kurallarını, hizmetin maliyetini, tarife oranlarını ve kayıp aldığı diğer koşulları yanlış anlarsa, şirket sorumlu değildir.

4.5 Portal yönetimi, çeşitli işlemler sırasında, bunlarda transferlerde hata veya gecikme yapılması durumunda meydana gelen kayıplardan sorumlu değildir.

4.6 Kullanıcı, işlemler için kullanılan fonların kendisine ait olduğunu ve yasal olarak alındığını otomatik olarak onaylar.

4.7 Müşteri ile işbirliği sırasında şirket zarara uğrarsa, müşteri bunları tazmin etmeyi taahhüt eder.

4.8 Müşteri, hizmetle aktif işbirliği sırasında ikamet ettiği ülkenin yasalarına göre reşit olduğu konusunda bir garanti vermelidir.

 

5. Bilgilerde değişiklik yapma

5.1 Yönetim, değişiklikleri bu anlaşmaya dahil etme sürecini herhangi bir zamanda gerçekleştirme hakkına sahiptir. Ayrıca yeni öğeler ekleme imkanı sağlar. Tüm yenilikler portal sayfasında yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girer.

 

6. Acil durumlar

6.1 Müşterinin veya hizmetin hiçbir şekilde etkileyemeyeceği durumlarda, her iki taraf da eylemlerden sorumlu değildir ve bu imzalanan sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirme prosedüründen muaf tutulur. Buna çeşitli doğal afetler, yasal çerçevedeki değişikliklerin ulusal veya küresel ölçekte kabul edilmesi, kitlesel veya doğal isyanlar, düşmanlıkların varlığı, bilgisayar korsanı saldırıları ve çok daha fazlası dahildir. Ayrıca, elektrik kesintisi, internet trafiğinin kesilmesi ve iletişimle ilgili diğer acil durumlar sırasında portalın arızalanması durumunda sorumluluk kaldırılır.

 

7. Son hükümler

7.1 Bu sözleşmenin tüm hükümleri müşteri tarafından "Kabul ediyorum" düğmesine basılarak elektronik ortamda onaylanır. Bu anlaşma, kağıt belge ile aynı yasal güce sahiptir.

7.2 Hizmet, belgede tek taraflı biçimde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm yenilikler portal web sitesinde zorunlu olarak yayınlanmakta ve kullanıcılar kayıt sırasında verilen iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilmektedir. Yeni maddeler, sözleşme notlarındaki kurallar tarafından aksi belirtilmedikçe, sitede yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girer. Müşteri, kişisel nedenlerle değişikliklerini kabul etmezse veya yeni çalışma koşullarını kabul etmezse, çevrimiçi hizmetle işbirliği sözleşmesinin feshedilmesini uygulama hakkını saklı tutar. Bu durumda, müşteri teknik destekle iletişime geçerek hizmet yönetimini bilgilendirmelidir. Bunu yapmak için bir e-posta göndermeniz veya belirtilen telefon numarasını aramanız gerekir.

7.3 Şirket, müşteriye dijital varlık takas hizmeti hakkında bilgi gönderme hakkına sahiptir. Bunu kullanıcı tarafından sağlanan e-postayı kullanarak yapabilir. Posta listesi ayrıca reklam uyarıları veya indirimler ve promosyonlar hakkında bilgiler içerebilir. İstenirse, kullanıcı posta listesinden çıkabilir. Bunu yapmak için, alınan harflerden birinde uygun düğmeye basması gerekiyor.

7.4 Portal tarafından elektronik kaynağının sayfasına yerleştirilen veriler, ayrıca tüm resimler, grafikler, metin dosyaları, program kodları ve diğer seçenekler şirketin mülkiyetindedir ve telif hakkı yasasıyla korunmaktadır.

7.5 Hizmetin idaresi, bu sözleşmenin kurallarının ihlal edildiğinin ortaya çıkması durumunda müşterilere hizmet sağlamayı veya yardım sağlamayı reddetme hakkını saklı tutar. Buna ek olarak, müşteri iş süreçleriyle ilgili olmayan bir konuşma yapıyorsa veya davranışı normlara uygun değilse, çalışan uyarmadan konuşmayı kesebilir.

7.6 Müşteri, bu sözleşmenin elektronik formunu imzalayarak, sözleşmeyi kabul ettiğini ve tamamen okuduğunu onaylar. Kullanıcı sözleşmeyi okumadıysa, tüm nüansların cehaleti onu hatalardan veya mali kayıplardan muaf tutmayacaktır.

 

8. Müşteri tanımlama prosedürünün yürütülmesi

8.1 Müşteri, tanımlama prosedürünü uygulamaya her zaman hazır olmalıdır. Bu koşul zorunludur, onsuz çevrimiçi hizmetin tüm hizmetlerini ve işlevlerini gelecekte kullanmak imkansızdır.

8.2 Doğrulama ve kimlik doğrulama prosedürünü gerçekleştirirken, bu portal şirketin takdirine bağlı olarak aşağıdaki verileri sağlamak için bir talep uygulayabilir:

8.2.1 Müşteri tam adını, soyadını ve soyadını belirtmelidir. Bu veriler pasaporttaki bilgilere tam olarak uygun olarak sağlanmalıdır.

8.2.2 Müşterinin yargı yetkisi altında bulunduğu bir veya daha fazla ülkenin vatandaşlığına ilişkin verilerin iletilmesi zorunludur.

8.2.3. Kullanıcının pasaport verileri tam olarak belirtilir. Bu liste, belgenin seri ve numarasını, veriliş tarihini, teslim alan departmanın adını, belgenin geçerlilik süresini ve çok daha fazlasını içerir.

8.2.4 Müşteri, doğum tarihi ve yeri hakkında bilgi vermelidir.

8.2.5 Gerekirse, müşterinin kayıt yeri hakkında bilgi aktarımı talebi gerçekleştirilebilir. Bu, geçici kayıt, kullanıcının pasaportundaki kalıcı kayıt ve önceki iki belgeyle eşleşmemesi durumunda gerçek ikamet yeri hakkındaki bilgileri içerebilir.

8.2.6 Hizmetle gerekli bağlantıyı oluşturmak için müşteri, kağıt formatındaki yazışmalar için tam posta adresini, mevcut telefon numarasını, bildirimler ve promosyon postaları için e-posta adresini ve ayrıca yapılabilecek diğer tüm kişileri sağlamakla yükümlüdür. iletişim aracı olarak kullanılır.

8.2.7 Derin kimlik doğrulaması için, kullanıcıdan belgelerin fotoğraflarını sunması istenebilir. Bu bir iç pasaport, müşteri kimlik kartı, ehliyet ve yabancı pasaport olabilir.

8.2.8 Belgelerin belirli bir kişiye ait olduğunu ve yasa dışı eylemler sırasında elde edilmediğini doğrulamak için, kullanıcıdan biyometrik sayfada açık bir belgeyle birlikte kendisinin bir fotoğrafını çekmesi istenebilir. Fotoğraf, portal yönetim personelinin belge sahibinin yüzü ile belgedeki görüntüyü karşılaştırabilmesi için mümkün olduğunca net olmalıdır.

8.2.9 Kullanıcı, kimlik tespiti için kaydı göstermeyen bir belge kullandıysa, onay olarak elektrik faturalarının bir fotoğrafı gönderilebilir. Müşterinin ev adresini ve soyadını, adını ve soyadını belirtmelidirler.

8.2.10 Şirket, diğer kişisel veri türlerinin sağlanması için gereklilikleri uygulama hakkını saklı tutar. Her formatta, hacimde ve kalitede talep edilebilirler. Aynı zamanda tüm veriler güncel ve güvenilir olmalıdır. Aksi takdirde müşteri hizmet kontrolünden geçemeyebilir. İfadedeki yalan sahteyse, hesap bloke edilebilir ve kullanıcının kendisi kara listeye alınabilir.

8.3 Aktarılan tüm bilgiler, müşterinin kimliğinin tam olarak tanımlanmasını gerçekleştirmek için kullanılacaktır. Temel olarak, kara para aklamaya dahil olma prosedürünün yanı sıra terör operasyonlarını ve gruplarını finanse etme süreçlerine, dolandırıcılık planlarına katılım ve dijital alışveriş için çevrimiçi hizmetin işlevselliği kullanılarak uygulanan diğer mali suçlara ait prosedür uygulanacaktır. varlıklar _ Doğrulama ve izleme, kaynak uygulamaları kullanılırken de yapılabilir.

8.4 Elektronik para birimi değişimi için tasarlanmış bu hizmet, gizlilik politikasına uygun olarak müşteri hakkında bilgi toplama prosedürünü yürütecektir. Alınan bilgilerin kullanımı ve aktarımı da bu yönetmeliğe uygun olmalıdır. Başka bir deyişle, kaynak, kişisel verileri ifşadan korumak için gerekli güvenlik düzeyini sağlayacaktır. Aynı zamanda portal, doğrulama için resmi talepler üzerine veya üçüncü taraflara veri aktarma hakkını saklı tutar.

8.5 Müşteri, çevrimiçi değişim hizmetindeki kişisel hesabın tüm faaliyet süresi boyunca kullanıcıdan alınan tüm bilgilerin kayıtlarını tutması için şirkete onay ve izin verir. Müşteri hesabını kapatır veya tamamen silerse, toplanan tüm bilgiler beş yıl daha veritabanlarında saklanır. Bu arşivleme normları uluslararası standartlarla uyumludur.

8.6 Müşteri, portala gerekli tüm araştırmaları doğrudan veya üçüncü kişilerle işbirliği yoluyla yapabileceğine dair onay verir. Kimlik kontrolleri uygulayabilir veya kaynak iş akışları için güvenlik sağlayabilirler. Bu tür eylemler, potansiyel veya gerçek müşterilerin mali suçlara karıştığını tespit etmek için gereklidir. KYC hizmetleri veya diğer sistem türleri üçüncü taraf olarak hareket edebilir. Müşteri, bir kaynak seçerken yönetimi kısıtlama hakkına sahip değildir. Ayrıca, doğrulamaya müdahale edemez.

8.7 Tanımlama prosedürü tamamlandıktan sonra müşteri, gönderilen verilerin alaka düzeyini izleme sürecini bağımsız olarak etkinleştirmekle yükümlüdür. Bilgi değiştirme prosedürü durumunda, kullanıcı bunu güncellemeli, idareye yeni belgeler göndermeli veya düzeltmeyi kişisel hesabı kullanarak bağımsız olarak uygulamalıdır. Portal yönetiminin, müşterinin verilerinin güncelliğini yitirdiği, değiştiği veya yanlış olduğu konusunda şüpheleri varsa, çevrimiçi hizmet, müşteriyle ilgili bekleyen tüm işlemleri bloke etme veya askıya alma hakkını saklı tutar.

8.8 Kullanıcının kayıt ve kimlik tespiti sırasında aktif olarak verdiği iletişim bilgileri kullanılarak müşteri ile şirket arasında tam teşekküllü bir bağlantının olmaması durumunda, portal doğacak zarar ve masraflardan sorumlu değildir. Müşteri destek hizmetine cevap vermediği için gerekli bilgiler netleşene kadar işlemleri bloke edilecektir. Ek olarak, hesabın kendisine kısıtlamalar getirilecektir. Müşteri, bu sözleşmeyi imzalayarak, portal yönetimi tarafından tutulan bilgilerin ve kişisel verilerin doğruluğundan ve uygunluğundan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu onaylar.

8.9 Müşteri, tanımlama sürecini uygulayarak, kendisiyle ilgili herhangi bir kontrol ve çalışmanın uygulanması için dijital varlıkların değiş tokuşu hizmetine onay verir. Portal, yasa dışı faaliyetleri tespit etmek için gerekli gördüğü her türlü kontrolü uygulayabilir. Bu süreçler üçüncü tarafları veya diğer şirketleri içerebilir. Bu karar sadece portalın yönetimi tarafından verilir. Müşteri seçime müdahale edemez, talimat veremez. Hizmetin güvenliğine veya kullanıcıların kimliğinin doğrulanmasına üçüncü bir taraf dahil olabilir.

8.10 Müşterinin birkaç aktif cüzdanı varsa ve bunların tümü dijital varlıkların takas prosedürlerini uygulamak için kullanılıyorsa, bu araçların her biri otomatik AML doğrulamasına tabidir. Ek olarak, hizmet, kullanıcının yürütme talebinde belirtilen cüzdan adresinin Darknet Marketplace, Darknet Service, Fraudulent Exchange, Illegal Service, Mixing Service, Ransom, Scam şirketleri ile bağlantısı varsa, kullanıcının kimliğini doğrulama talebinde bulunabilir. Çalıntı Paralar. Bağlantıların tespit edilmesi durumunda, müşterinin kimliği belirlendikten ve güvenilirliği kanıtlandıktan sonra fonlar göndericiye tekrar iade edilecektir. Şirket, bu tutardan geri ödeme için harcanan komisyon yüzdesini düşecektir.